Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PAMAPOL Obowiązuje od: maj 2018r

POSTANOWIENIA OGÓLNE
PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych Sorella.
Spółka dołożyła wszelkich starań, aby spełnić wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Polityka dotyczy wszystkich naszych stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz naszych kont prezentowanych na portalach społecznościowych i określa sposób wykorzystania i przetwarzania Twoich danych osobowych. Prezentujemy także informacje o plikach cookie i innych stosowanych przez nas narzędziach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu. W zależności od sposobu interakcji z Pamapol (przez Internet – online, poza nim – offline, telefonicznie itp.) zbieramy różne, wymienione poniżej rodzaje informacji.
Szanowny użytkowniku. Gdy korzystasz z naszych usług w Internecie zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach w Serwisach. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszych Serwisów, realizacji na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, aby poprawić jakość Serwisów, do celów rozwoju, do obsługi Twojej wiadomości w formularzu kontaktowym.
Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach, w zależności od rodzaju formularza, zbieramy także Twoje: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez portale społecznościowe, zbieramy także informacje takie jak zdjęcia, dokumenty udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Twoje dane osobowe zbieramy poprzez zaakceptowane przez Ciebie pliki cookies, używanie narzędzia analitycznego Google Analytics.

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Masz prawo dostępu do przetwarzanych Twoich danych osobowych i otrzymania kopii danych, które przetwarzamy.
Masz prawo do żądania poprawienia, uzupełnienia Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
Masz prawo złożenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

PLIKI COOKIES
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz niepowtarzalny numer.
Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
a) dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie, wyświetlić stronę internetową z uwzględnieniem Twoich indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości naszych stron internetowych.
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu (uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu);
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu);
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie.
W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.
W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane”, a potem „Ciasteczka”.
W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookies”.
W przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję „Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać „Blokuj cookie”.
Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.
Pamiętaj, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

INNE NARZĘDZIA ANALITYCZNE
Google Analytics
W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics. Służą one do badania zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookies. Wykorzystywane są do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe, ich zakładki. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Serwisów.

DANE KONTAKTOWE
Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki i stosowanych przez nas praktyk ochrony danych lub jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: pamapol@pamapol.com.pl, listownie na adres: Pamapol S.A., ul. Wieluńska 2, 98-300 Rusiec lub telefonicznie pod numerem: (043) 676 81 10.
Mogą się Państwo również skontaktować z naszym Administratorem Ochrony Danych pod następującym adresem: rodo@pamapol.com.pl.
Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności).